Firma EDMED

została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2013 roku jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod numerem KRS 0000451751.

Jesteśmy na rynku od roku 2013.

Od początku naszej działalności realizujemy wyspecjalizowane projekty, m.in.: wyposażamy pracownie informatyki, mechatroniki i elektroniki dla edukacji. Dla firm zlecających kompletujemy i montujemy, zgodnie z otrzymaną dokumentacją, wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe i doświadczalne (zarówno dla celów edukacyjnych jak i przemysłowych).

cf76fdf207f5eba831d12d39f0d969a68d2b9da2.jpgStand-for-detector-linearity-calibration-1.jpg

Pewnym epizodem w profilu naszego działania było także prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla pracowników przemysłu ciężkiego (w latach 1913 do 1917). Aktualnie jesteśmy skoncentrowani na działaniach z zakresu tworzenia wyspecjalizowanych pracowni technicznych (edukacja) i urządzeń dla zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych. Kolejnym obszarem działalności, poczynając od bieżącego roku, staje się handel internetowy z ofertą produktową związaną z dotychczasową działalnością.

Laboratorium Wzorcujące i Badawcze Promieniowania Optycznego - skompletowane i zmontowane przez Edmed dla GL OPTIC.

https://gloptic.com/pl/services/laboratorium-wzorcujace-i-badawcze/

https://gloptic.com/pl/gl-optic-eu/

Zapraszamy na naszego Facebook'a:

https://www.facebook.com/edmedkrakow